loader image

תקנון

התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס באופן שווה לנשים ולגברים.

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים לכלבים והוא מנוהל על ידי החברה ובבעלותה.
 2. האתר מציג תכנים נוספים הקשורים בכלבים.
 3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר ורק הוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר.
 4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 6. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 7. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את התקנון על פי שיקול דעתה וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 9. החברה משתדלת לעשות ככל שביכולתה כדי לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע המדויק ביותר אך יובהר, כי בתום לב, עלולים להופיע בו שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 10. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריפי המשלוחים באתר מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 11. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. עם זאת, החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 12. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 13. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכת הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 14. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים באתר על ידי הלקוח מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 15. בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 16. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, מבצע הפעולה יקבל הודעה מתאימה על כך והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.
 17. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח את כל הסכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע.
 18. במידה ויתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש אינו מצוי במלאי של החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 19. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל. החברה תגבה את התשלום רק לאחר קבלת האישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.
 20. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. האישור אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

כתובת העסק: אלנרגיפ 5, דליית אל כרמל. ת.ד 190

מועדון

חייג